Chocolate Panna cotta

ส่วนผสม   

- ดาร์กช็อกโกแลต 100 กรัม 

- นมถั่วเหลืองแลคตาซอย 1 ถ้วย 

- วิ้ปปิ้งครีม 1 ถ้วย 

- น้ำตาลทราย 40 กรัม 

- เจลาตินแบบแผ่น 2-3 แผ่น 

- สตรอเบอรี่สด 2-3 ลูก

 

วิธีทำ        

ละลายช็อกโกแลตเตรียมไว้ จากนั้นใส่นม
ถั่วเหลืองแลคตาซอยและวิปปิ้งครีมลงไปต้มใน
หม้อแค่ร้อน ไม่เดือดยกลงจากไฟ เทนมส่วนหนึ่ง
ลงไปในช็อกโกแลตที่ละลายรอไว้ คนให้ละลาย
แล้วเทกลับไปรวมกับครีมและนมที่ยกลง คนทุก
อย่างให้เข้ากัน ใส่เจลาตินลงไปคนทีละแผ่น จน
เจลาตินละลายทั้งหมดเทใส่พิมพ์แล้วนำเข้าตู้เย็น
ประมาณ 2 ชั่วโมง ตกแต่งด้วยครีมสตรอเบอรี่สด
และวิปปิ้งครีม